Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture v Skopju

Začetki dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v Makedoniji segajo v leto 1998.

Prva zamisel o učenju slovenščine se je porodila že na samem začetku delovanja Slovenskega društva France Prešeren, to pa jo je takoj uvrstilo med svoje prve programske naloge, z željo, da bi gojili in širili slovensko besedo in kulturo predvsem med otroki in mladostniki slovenskega rodu. Željo pa smo lahko uresničili, ko smo dobili svoj prostor. Vodstvo Združenja je takrat zaprosilo za pomoč  Ministrstvo za šolstvo in šport  Republike  Slovenije, ki je našo željo takoj podprlo.

V društvu smo z velikim veseljem in skrbno pripravili vse za začetek pouka. Tako se je začel v šolskem letu 1998/1999 prvič v Makedoniji izvajati dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture, in sicer v okviru in ob vsestranski pomoči našega društva. Pouk poteka na podlagi medministrskega protokola med obema državama in je v organizaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.  Program se izvaja po Učnem načrtu Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Obe instituciji skrbita za redno usposabljanje učiteljice na strokovnih seminarjih, zagotavljata učbenike in druga potrebna gradiva. Učiteljico plačuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, ki je tudi finančno podprlo več projektov.

Že prvo leto je zanimanje za učenje slovenščine preseglo pričakovanja, to pa vsako leto še narašča tako med učenci, dijaki in študenti, kot tudi med starejšimi člani. V šolskem letu 2014/2015 obiskuje dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture 36 otrok in mladostnikov ter 15 odraslih oseb.

Od 1998 do 2005 je dopolnilni pouk izvajala učiteljica Neva Serafimova, od leta 2006 pa je učiteljica Pliska Gugulovska.

    Neva Serafimova                                                Pliska Gugulovska

Dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture se izvaja z vsestransko podporo in pomočjo našega Združenja ter s podporo Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Makedoniji in staršev.

Na začetku smo imeli pouk v svojem klubu, potem smo se preselili na Filozofsko fakulteto in se spet vrnili v klub. Po treh letih nam je Ministrstvo za izobraževanje Republike Makedonije na podlagi že omenjenega medministrskega protokola in s posredovanjem našega Veleposlaništva priskrbelo učilnico v Osnovni šoli Vojdan Černodrinski v Skopju, pozneje pa v Gimnaziji Josip Broz Tito tudi v Skopju.

 Pouk slovenščine obiskujejo otroci, mladostniki in študenti slovenskega rodu, večina po babici ali dedku, pa tudi starejši.

Pri pouku razvijajo sporazumevalne zmožnosti, spoznavajo velikane slovenske književnosti in njihova dela, odkrivajo Slovenijo, njene geografske značilnosti, zgodovino, kulturo, običaje, seznanjajo se z aktualnimi dogodki, vse to pa prispeva k ohranjanju slovenske zavesti med mladimi rodovi.

 Učenci zelo radi sodelujejo tudi pri obšolskih in izvenšolskih dejavnostih, kjer se družijo. Več let so pripravljali šolsko glasilo Mavrica, ki je izhajala enkrat letno. Z gospo Bistrico Mirkulovsko, pesnico, pisateljico, prevajalko in profesorico so začeli raziskavo o Slovencih v Makedoniji. Na to temo je bil objavljen tudi prispevek Slovenska vas ob Vardarju v reviji Slovenija.svet.

Vsako šolsko leto priredijo proslavo ob koncu šolskega leta z bogatim kulturnim programom in podelitvijo spričeval ter obeležujejo pomembne spominske obletnice slovenskih pesnikov in pisateljev. Nastopajo kot recitaroji, igralci, pevci, povezovalci. Redno sodelujejo tudi na prireditvah, ki jih prireja Slovensko združenje France Prešeren. S svojo mladostno zagnanostjo so popestrili številne dogodke.

Udeležujejo se tudi drugih dejavnosti, ki jih pripravljamo v Združenju France Prešeren, kot so pikniki, pustovanja, družabni večeri, sodelujejo v recitarskem krožku in gledališki skupini, v ustvarjalnih delavnicah.

V sodelovanju in skupaj z učiteljico ter s podporo staršev  smo organizirali še druge številne dejavnosti, namenjene otrokom in mladostnikom, kot so miklavževanje, sodelovanje s partnerskimi šolami v Sloveniji in strokovne ekskurzije v Slovenijo, obiski slovenskih učencev pri naših učencih, nastopi na Otroškem festivalu  gledaliških sanj v Pionirskem domu v Ljubljani.

 Dogodki v letu 2015

09.02.2015  so učenci dopolnilnega pouka slovenščine pod mentorstvom učiteljice gospe Pliske Gugulovske nastopili na proslavi Slovenskega združenja France Prešeren ob slovenskem kulturnem prazniku, Prešernovem dnevu. Brali so pesmi Ferija Lainščka: Za svobodo, Počasi, Pesem o fantu, Nevidni orkester, Orfej, Ne bodi kot drugi.

10.06.2015  so učenci z učiteljico pripravili proslavo z bogatim kulturnim programom. Nastopil je tudi naš otroški pevski zborček pod vodstvom prof. Marije Dokuzove. Kot gostja je v programu sodelovala naša članica gospa Vesna Pavlović, ki je predstavila svoj prevod knjigo Slovenski pravljični svet v makedonščini. Proslave so se udeležili konzul gospod Gregor Klemenčič, predsednica našega Združenja gospa Anastazija Ribarski in drugi naši člani.