Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Knjižnica

Delovanje knjižnice

 Knjižnična dejavnost je dejavnost, s katero smo najprej začeli. Knjige smo sprva zbirali pri sorodnikih in prijateljih v Sloveniji in Makedoniji, a največ jih je iz Slovenije pripeljala gospa Marija Škodreanu, ki je postala prva knjižničarka. Kmalu se ji je priključila Neva Serafimova, kasneje Tatjana Stefani, danes pa je knjižničarka gospa Aneliza Koneski. Od samega začetka je bila knjižnica vzorno urejena, zanimanje za isposojanje knjig je bilo zelo veliko.

Mnogi člani Združenja so radodarno poklanjali knjige, med njimi je kar 50 knjig podarila Tatjana Stefani. Sicer smo jih dobivali še z Ministrstva za zunajnje zadeve, Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, s Slovenske izseljenske matice in z Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Knjige so podarili tudi Mladinska knjiga iz Ljubljane, Knjižnica Ivana Tavčarja iz Škofje Loke in B. Dolinar. Bralna značka je podarila 100 knjig, ko so bili naši učenici dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture na ekskurziji v Sloveniji. Ob obisku učencev Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica in Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina v Skopju maja 2004 je dobila knjižnica precejšnje število knjig.

Novembra 2004 nam je na željo gospe Milice Avguštin Miloševske, Slovenke doma iz Ljubljane, ki je živela v Kumanovem, kjer je tudi umrla, njen brat po njeni smrti izročil darilo – več kot 800 knjig, kar nas je zares ganilo. Leta 2011, ko so učenci dopolnilnega pouka slovenskega jezika nastopili v Pionerskem domu v Ljubljani, sta jim OŠ Božidarja Jakca in OŠ Dr. Vita Kraigher podarili lepo število knjig. Knjige smo dobivali še od raznih privatnih donatorjev, predvsem iz Slovenije, nekaj smo jih pa sami kupili.

Kljub mnogim selitvam smo skrbeli za vsako knjigo, da se ne bi poškodovala. Knjižnica je bila lepo urejena in zanimanje za izposojanje knjig je bilo veliko.

Ponosni smo bili na svojo knjižnico, zato smo se počutili toliko bolj prizadete, ko je v nemilem dogodku, o katerem smo že pisali, izginilo čez noč več kot 3000 knjig s policami in dokumentacijo vred.

Prvi nam je na pomoč priskočil Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je izvedel zbiralno akcijo knjig za našo knjižnico, v kateri so kot donatorji sodelovale Mestna knjižnica Kranj, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, Mariborska knjižnica ter Mohorjeva družba iz Celovca.

Slednja je k sodelovanju pritegnila tudi Zvezno ministrstvo za pouk, umetnost in kulturo Republike Avstrije in z njihovo pomočjo prispevala skoraj tretjino zbranih knjig, ki so bile simbolično izročene predsednici Združenja Anastaziji Ribarski na Avstrijskem veleposlaništvu v Ljubljani decembra 2012 na tradicionalni dobrodelni akciji Podarimo knjige, kjer so poudarili tudi našo skrb za ohranjanje slovenskega jezika v slovenski skupnosti v Makedoniji.

V imenu Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu pa je Združenju predal preko dva tisoč zbranih knjig državni sekretar Matjaž Longar na proslavi našega Združenja ob slovenskem kulturnem prazniku, februarja 2013, v Skopju.

 

Knjige so nam podarili še igralec, scenarist in režiser Ljupčo Todorovski – Upa, Krajevna skupnost Solkan, založba Magor iz Skopja.