Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sedež: Ul. 11-ti Oktomvri 42-a, 1000 Skopje, R. Makedonija Dom na humanitarni organizacii Dare Džambaz 2 kat, soba br. 48

E-pošta: francepreserenskopje@gmail.com

Predsednica društva: 
Anastazija Ribarski 
gsm: +389 71 522 723

Blagajnik: 
Zoran Novak 
gsm: +389 71 260 255