Skip to content Skip to main navigation Skip to footer


Naše Združenje je odprto vsem Slovencem, njihovim potomcem in sorodnikom kot tudi vsem, ki čutijo kakršnokoli povezanost s Slovenijo in njeno kulturo.

Smo nevladna, nepolitična, neprofitna organizacija, katere poslanstvo je ohranjanje in širjenje kulturnih in znanstvenih vrednot slovenskega naroda, jezika in folklore v Makedoniji, pri čemer ne zanemarja vrednot makedonskega naroda, temveč je most med obema narodoma. Smo ambasadorji obeh držav.

To je deklaracija in temeljno načelo našega Združenja, sprejeto na ustanovni skupščini dne 13.06.1994.

Vse, ki ste kakorkoli povezani s Slovenijo, vabimo, da se nam pridružite in se včlanite ter da s svojimi idejami prispevate k delovanju našega Združenja.

Član lahko postane vsakdo s plačilom članarine, ki se obnavlja z vsakim koledarskim letom.
Letna članarina znaša 500 denarjev.

Včlanite se lahko vsak prvi ponedeljek v mesecu v prostorih združenja, ul. 11-ti Oktomvri 42-a, 1000 Skopje, R. Makedonija, Dom na humanitarni organizacii Dare Džambaz, 2 kat soba br. 48., od 18.00 do 19.30 ali po dogovoru z odgovorno osebo g. Ciril Pavli.

 

Kontaktna in odgovorna oseba:

Zoran Novak
gsm: +389 71 260 255

 

Pogoji in način pristopanja in izključitve iz združenja

Na podlagi 31. in 32.člena Statuta Združenja je član združenja lahko vsaka polnoletna oseba, državljan Republike Makedonije , kakor tudi tuj državljan-prijatelj združenja , kateri prostovoljno pristopi k združenju in sprejme progran ter Statut združenja , z podpismom pisne izjave.

Včlenitev v združenje se izvaja z pristopnico , oziroma z izdajanjem članske izkaznice, katero pri izključitvi ali prenehanju članstva mora član obvezno vrniti v združenje.

Združenje o svojih članih vodi seznam članstva, kateri se ažurura enkrat letno.

Članstvo v združenju lahko prestane z : prostovoljnim izstopom, z izključitvijo in črtanjem iz evidence, prenehanjem dela združenja in smrtjo člana.

Za prostovoljni izstop mora član Upravnemu odboru dostaviti pisni akt z jasno izraženo željo za prenehanje članstva , ter je dolžan vrniti izkaznico združenja. Izključuvanje člana iz Združenja se izvaja v kolikor član ne spoštuje osnovnih načel urejenih s Statutom združenja in drugih aktov, oziroma s svojim vedenjem moti in ruši ugled združenja.

Izbris iz evidence člana Združenja se izvede v kolikor član ne plača članarine za tekoče leto, najpozneje do konca leta.

Izbris iz evidence konstatira in odloča Skupščina na predlog Upravnega odbora.

Redna mesečna srečanja

Člani Združenja se sestajamo enkrat mesečno, po potrebi pa tudi večkrat. Na srečanjih, na katerih se obveščamo o tekočem delu, usklajujemo naše dejavnosti, se srečujemo s predstavniki Veleposlaništva R Slovenije v Makedoniji, ki odgovarjajo na vprašanja naših članov in nam pomagajo pri izvedbi nekaterih projektov. Spominjamo se znanih pesnikov in pisateljev, o kateri rada spregovori slovenska in makedonska pesnica ter prevajalka, gospa Bistrica Mirkulovska, 40 let profesorica slovenščine na Filološki fakulteti v Skopju. Seznanja nas tudi o svojem zanimivem prevajalskem delu in nam tako popestri srečanja. O svojih delih sta spregovorila tudi člana Združenja Jordan Jordanov in dipl. ing. Risto Andov. Na sestankih in srečanjih Združenja govorimo slovensko.